dimarts, 20 de novembre de 2012

ECO-PATIS

* Què són els ECO- PATIS?
És una nova estratègia que volem impulsar des de totes les tutories d’ESO per intentar conscienciar als nostres alumnes de la necessitat de mantenir el centre net i endressat als espais comuns com pati, vestíbul, entrada al centre, passadissos, …
No s’ha d’entendre com a càstig o sanció, sinó com a presa de consciència i de sentiment de pertinença al centre.

* Per què es plantejar aquesta activitat?
L’assumpte de la neteja al nostre Centre és un dels aspectes que actualment més ens preocupa. Hem de considerar que és el nostre espai durant moltes hores al dia i tenim la necessitat d’ensenyar a tots els alumnes que la seva cura i neteja, així com el seu bon manteniment és una responsabilitat de TOTS: personal docent, no docent, personal de neteja i alumnat.

S’ha fet una diagnosi inicial de l’estat d’alguns d’aquests espais comuns del Centre hem arribat a la conclusió de què s’ha d’actuar de manera immediata per tal de millorar l’actual situació i d’aconseguir un espai agradable per a la vida diària.

* Quan es faran aquests ECO-PATIS?
A les hores de tutoria i excepcionalment en algunes hores d’estudi.
Seria recomanable dedicar com a mínim 1 sessió de tutoria inicial per introduir l’activitat i a partir de la segona sessió s’haurà de seguir el calendari d’ECO-PATIS (penjat sala de guàrdia).
Cada grup de tutoria sortirà com a mínim 1 vegada al mes.

- 1a sessióà es dedicarà a fer una sortida al pati i als espais comuns per veure quin és l’estat d’aquestes zones(preferiblement després dels esplais). Una vegada feta aquesta observació es farà un debat a classe, recollint propostes de millora en relació a la neteja, d’aquesta manera els farem participes. A més, els tutors intentaran explicar als seus alumnes sobre la necessitat de mantenir el nostre Centre net i endressat amb l’ajuda de tots.
Aconseguir un bon ambient dins el Centre és una feina de tots tal i com consta a les normes de convivència del Centre.

- 2a sessió i successivesà es dedicaran a fer sortides al pati i als espais comuns els dies assignats, per tal de recollir i separar els residus correctament (amb guants d’un sol ús i bosses de fems).

* CALENDARI D’ ECO-PATIS
Cada grup de l’ESO tindrà uns dies assignats cada avaluació per fer l’ECO-PATI. Aquests dies correspondran amb la seva hora de tutoria i excpecionalment amb algunes hores d’estudi, on el tutor juntament amb els seus alumnes sortiran al pati i als espais comuns per fer la sessió de recollida de residus i així separa-los de manera correcta.

El calendari dels ECO- PATIS estarà penjat a la sala de guàrdia.
El material de neteja (guants d’un sol ús, bosses de plàstic, graneres, recollidors…) es trobaran a la sala de guàrdia.

Tots els grups d’ ESO faran aquesta campanya de neteja
Considerem que la neteja és un tema que ens afecta a tots i tots en som responsables!!!!