dimecres, 22 de juny de 2011

PROJECTE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT

Nota informativa per a les famílies

Benvolguts pares i mares,
L’IES Bendinat, conjuntament amb la Comissió Ambiental i l’AMIPA del Centre vol informar-vos del PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT del nostre centre, els objectius del qual són els següents:

• Disminuir la despesa anual que suposa la compra de llibres de text per part de les famílies.
• Reutilitzar els llibres que un cop acabat el curs sovint es llencen.
• Conscienciar i fomentar en l’alumnat l’ús correcte i adequat dels llibres de text.

Dates, lloc i procediment del lliurament i la recollida dels llibres:

El 23, 27 i 28 juny de 9h a 11h i des de les 17h fins les 19h es podrà dur a terme l’intercanvi de llibres al local de l’AMIPA de l’Institut.

Els dies 7 i 8 de setembre
també es podrà dur a terme l’intercanvi de llibres al local de l’AMIPA. L’horari serà el mateix que al juny, és a dir, de 9h a 11h al matí i des de les 17h fins les 19h l’horabaixa. Durant aquests dies assignats, els alumnes podran fer l’intercanvi de llibres.

Si l’alumne lliura més llibres dels que hi ha disponibles per a l’intercanvi en aquell moment, se li proporcionarà un tiquet, amb el qual es podrà adquirir el llibre un altre dia.
A causa de la novetat d’aquest projecte, si un alumne/a no troba un llibre i no l’ha pogut adquirir ni al juny ni al setembre, podrà conservar el tiquet pel pròxim curs. No podem garantir que cada alumne se’n durà igual nombre de llibres que els que ha lliurat, és per això que s’aconsella a les famílies que facin una reserva dels llibres a qualsevol llibreria per tal de garantir que els seus fills tinguin tots els llibres a l’inici del curs.

Implicació de les famílies de l’IES Bendinat:
Des de la Comissió Ambiental i l’AMIPA del Centre es demana a les famílies:

• Participar com a voluntaris, organitzant la recollida i distribució dels llibres l’horabaixa.
• Encoratjar als seus fills i filles per tal que facin un ús adequat dels llibres de text.
• Divulgar el projecte a tots els pares i mares del Centre.

Finalment, volem sol•licitar la col•laboració de tot l’alumnat del Centre i de les famílies per a què aquest projecte sigui tot un èxit per tal de complir amb els objectius esmentats anteriorment:

Per més informació poden consultar les següents pàgines web:

- Pàgina web de la Comissió Ambiental http://bendinatambientalitzacio.blogspot.com/
- Pàgina web de l’AMIPA de l’Institut http://www.bendinatamipa.blogspot.com/


PROYECTO DE REUTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO
Nota informativa para las familias Bendinat, Junio 2011
Queridos padres y madres,
El IES Bendinat, conjuntamente con la Comisión de Ambiental y la AMIPA del Centro queremos informarles del PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE LOS LIBROS DE TEXTO, los objetivos del cual son los siguientes:

· Disminuir el gasto anual que supone la compra de los libros de texto por parte de
las familias.
· Reutilizar los libros que una vez acabado el curso a menudo se tiran.
· Concienciar y fomentar en el alumnado el uso correcto y adecuado de los libros de texto.

Fechas, lugar y procedimiento de entrega y recogida de los libros:

Los días 23, 27 y 28 de junio de 9h a 11h y desde les 17h hasta las 19h se podrá entregar y recoger los libros en el local de la AMIPA del Instituto.

Los días 7 y 8 de septiembre también se podrá llevar a cabo el intercambio de libros en el local de la AMIPA. El horario será el mismo que en junio, es decir, de 9h a 11h por la mañana y desde las 17h hasta las 19h de la tarde.
Si el alumno entrega más libros de los que hay disponibles para el intercambio en ese momento, se le entregará un ticket con el cual podrá adquirir el libro en otro día.
Debido a la novedad de este proyecto, si un alumno/a no encuentra un libro y no lo puede adquirir ni en Junio ni en Septiembre, podrá conservar el ticket para el próximo curso. No podemos garantizar que cada alumno se lleve igual número de libros que los que ha entregado, es por esto que se aconseja que las familias hagan una reserva de los libros en cualquier librería para garantizar que sus hijos tengan todos los libros al inicio del curso.
Implicación de las familias del IES Bendinat:
Desde la Comisión Ambiental y la AMIPA del Centro se solicita a las familias:

Participar como voluntarios, organizando la recogida y distribución de los libros.
Animar a sus hijos e hijas para que hagan un uso adecuado de los libros de texto.
Divulgar el proyecto a todos los padres y madres del Centro.

Finalmente, queremos solicitar la colaboración de todo el alumnado del Centro y de las familias para que este proyecto sea un éxito para cumplir con los objetivos citados anteriormente.

Para más información pueden consultar las siguientes páginas Web:

- Página Web Comisión Ambiental IES Bendinat http://bendinatambientalitzacio.blogspot.com/- Página Web AMIPA del IES Bendinat http://www.bendinatamipa.blogspot.com/